۱۱ شهریور ۱۳۹۷

تقدیر از خانم دکتر مهری باقری در هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تبریز

[…]
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

کارگاه زبان فارسی شبکۀ کودک

[…]
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

دفتری از آینه: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در رادیو فرهنگ

[…]
۱۵ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسۀ معرفی کتاب در بنیاد شهریار

[…]
۲۷ تیر ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و سومین نشست شورا

[…]
۲۵ تیر ۱۳۹۷

اولین جلسۀ کارگروه ششمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به رسانه‌ها برگزار شد

[…]
۲۴ تیر ۱۳۹۷

پژوهشگر فرهنگستان، نامزد دریافت جایزۀ ادبی پروین اعتصامی

[…]
۲۴ تیر ۱۳۹۷

دیدار رئیس فرهنگستان با سفیر جمهوری تاجیکستان

[…]
۲۳ تیر ۱۳۹۷

استانداردسازی واژه‌های حوزۀ کودکان استثنائی

[…]
۱۷ تیر ۱۳۹۷

آموزش شیوۀ ضبط اعلام در انجمن صنفی ویراستاران

[…]