۱۹ دی ۱۳۹۷

تولیدکنندۀ ایرانی، طرح ایرانی، نام ایرانی

[…]
۱۹ دی ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و هفتمین نشست شورای فرهنگستان

[…]
۱۰ دی ۱۳۹۷

زبان فارسی به کدام سو می‌رود؟

[…]
۵ دی ۱۳۹۷

فرهنگستان، میزبان دست‌اندرکاران برنامۀ «صبح به خیر ایران»

[…]
۵ دی ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و ششمین نشست شورا

[…]
۴ دی ۱۳۹۷

هشتمین همایش مهر مولانا برگزار می‌شود

[…]
۲ دی ۱۳۹۷

جلسۀ دفاع پایان‌نامه: استعاره‌های مفهومی و دستوری در زبان علمی فارسی

[…]
۱ دی ۱۳۹۷

گزارش مراسم بزرگداشت دکتر محمدعلی موحد

[…]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

دکتر دبیرمقدم، پژوهشگر برتر نوزدهمین جشنوارۀ پژوهشگران و فنّاوران

[…]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

هشتاد و یکمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار شد

[…]