۵ دی ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و ششمین نشست شورا

[…]
۴ دی ۱۳۹۷

هشتمین همایش مهر مولانا برگزار می‌شود

[…]
۲ دی ۱۳۹۷

جلسۀ دفاع پایان‌نامه: استعاره‌های مفهومی و دستوری در زبان علمی فارسی

[…]
۱ دی ۱۳۹۷

گزارش مراسم بزرگداشت دکتر محمدعلی موحد

[…]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

دکتر دبیرمقدم، پژوهشگر برتر نوزدهمین جشنوارۀ پژوهشگران و فنّاوران

[…]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

هشتاد و یکمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار شد

[…]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

آغاز ثبت برخط پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

[…]
۲۶ آذر ۱۳۹۷

جلسۀ دفاع پایان‌نامه: استعاره‌های مفهومی و دستوری در زبان علمی فارسی

[…]
۲۵ آذر ۱۳۹۷

گزارش مراسم بزرگداشت دکتر فتح‌الله مجتبائی

[…]
۲۴ آذر ۱۳۹۷

نکوداشت استاد دکتر محمدعلی موحد برگزار می‌شود

[…]