۸ اسفند ۱۳۹۷

مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر یدالله ثمره

[…]
۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جشنوارۀ «مهارت خواندن» در بیناد پژوهشی شهریار

[…]
۶ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تصویری تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

مراسم ترحیم شادروان دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

گزارش پنجمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۳ اسفند ۱۳۹۷

مراسم تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]
۳ اسفند ۱۳۹۷

دکتر یدالله ثمره درگذشت

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار شد

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش چهارمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش سومین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]