۵ اسفند ۱۳۹۷

گزارش پنجمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۳ اسفند ۱۳۹۷

مراسم تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]
۳ اسفند ۱۳۹۷

دکتر یدالله ثمره درگذشت

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار شد

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش چهارمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش سومین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۱ اسفند ۱۳۹۷

گزارش دومین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

همایش بین‌المللی مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر

[…]
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

آغاز دومین دورۀ کارگاه ادبیات تطبیقی

[…]
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

رئیس فرهنگستان در برنامۀ «شب شعر»

[…]