۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پیام تسلیت دکتر حداد عادل به مناسبت درگذشت شادروان دکتر احمدی

[…]
۹ خرداد ۱۳۹۷

همکاری استادان تاجیک و افغان در تألیف دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

[…]
۱ خرداد ۱۳۹۷

پاسداشت زبان فارسی در صداوسیما

[…]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

بزرگداشت دکتر حسن انوری در بنیاد پژوهشی شهریار

[…]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیام تسلیت دکتر حداد عادل به مناسبت درگذشت استاد مؤمن قناعت

[…]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

همایش «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی»

[…]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرهنگستان، میزبان دانشجویان خارجی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

[…]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرهنگستان در سیمای خانواده

[…]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست «روز پاسداشت زبان فارسی» در فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دکتر محمد دبیرمقدم، استاد برتر رشتۀ زبان‌شناسی همگانی

[…]