۲۴ تیر ۱۳۹۷

پژوهشگر فرهنگستان، نامزد دریافت جایزۀ ادبی پروین اعتصامی

[…]
۲۴ تیر ۱۳۹۷

دیدار رئیس فرهنگستان با سفیر جمهوری تاجیکستان

[…]
۲۳ تیر ۱۳۹۷

استانداردسازی واژه‌های حوزۀ کودکان استثنائی

[…]
۱۷ تیر ۱۳۹۷

آموزش شیوۀ ضبط اعلام در انجمن صنفی ویراستاران

[…]
۱۷ تیر ۱۳۹۷

قدردانی از ویراستاران در هفتۀ قلم

[…]
۱۱ تیر ۱۳۹۷

زبان فارسی در برنامه‌های ورزشی

[…]
۳ تیر ۱۳۹۷

بیست و پنجمین جایزهٔ تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار یزدی

[…]
۲ تیر ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و دومین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۲۸ خرداد ۱۳۹۷

انتصاب خانم دکتر ایلمیرا دادور به مدیریت گروه ادبیات تطبیقی

[…]
۲۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری سومین جلسه از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

[…]