۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشمند شریف و گوشه‌گیر

دوم بهمن‌ماه مصادف بود با دومین سالروز درگذشت استاد ابوالحسن نجفی، عضو پیوستۀ فقید فرهنگستان زبان و ادب فارسی. به همین مناسبت روزنامۀ ایران در شمارۀ […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

چهارصد و پنجاه و نهمین جلسۀ شورای فرهنگستان

دوشنبه، دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، چهارصد و پنجاه و نهمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اعضای پیوسته و وابسته، به ریاست دکتر غلامعلی […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیام تسلیت فرهنگستان به مناسبت درگذشت دکتر وحیدیان کامیار

استاد ارجمند، دکتر تقی وحیدیان کامیار، پس از عمری تحقیق و تألیف در زبان‌شناسی و دستور زبان و صنایع ادبی، دار فانی را بدرود گفت. فرهنگستان […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ترجمۀ کتاب «نخل» به زبان انگلیسی

کتاب نخل، اثر استاد هوشنگ مرادی کرمانی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با ترجمۀ کارولین کراسکری و به زبان انگلیسی به چاپ رسید. کتاب نخل داستان زندگی […]