۲۵ اسفند ۱۳۹۷

صبح به‌خیر ایران، برندۀ جایزۀ اهتمام به زبان فارسی سیما

[…]
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و هشتمین نشست شورا

[…]
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

بزرگداشت دکتر فتح‌الله مجتبائی در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

[…]
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

هشتاد و چهارمین نشست ماهانه برگزار شد

[…]
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

همایش بین‌المللی «مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر» برگزار شد

[…]
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نقدی بر نقدهای فرهنگستان

[…]
۸ اسفند ۱۳۹۷

مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر یدالله ثمره

[…]
۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جشنوارۀ «مهارت خواندن» در بیناد پژوهشی شهریار

[…]
۶ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تصویری تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

مراسم ترحیم شادروان دکتر یدالله ثمره

[…]