۱۵ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسۀ معرفی کتاب در بنیاد شهریار

پنجشنبه، یازدهم مردادماه ۱۳۹۷، اولین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و معرفی کتاب بنیاد پژوهشی شهریار در سال جاری در مورد شرح و نقد اثر دکتر […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

دفتری از آینه: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در رادیو فرهنگ

در ادامۀ همکاری شبکۀ رادیویی فرهنگ با فرهنگستان، پخش برنامۀ «دفتری از آینه» از پنحشنبه ،یازدهم مردادماه، آغاز شد. این برنامه که با همکاری گروه دانشنامۀ […]