۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیام تسلیت فرهنگستان به مناسبت درگذشت دکتر وحیدیان کامیار

[…]
۱۹ آبان ۱۳۹۷

هشتادمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

برگزاری نشست مشترک فرهنگستان با استادان آموزش زبان فارسی دانشگاه فرهنگیان

[…]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

زبان «ایرانچه‌ای» در سمرقند!

[…]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]
۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک سمپاد و فرهنگستان

[…]
۲ آبان ۱۳۹۷

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۵۰

[…]
۳۰ مهر ۱۳۹۷

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران میزبان فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۲۴ مهر ۱۳۹۷

چهارصد و شصت‌ و چهارمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۲۳ مهر ۱۳۹۷

نشست «ادبیات معاصر هند» برگزار شد

[…]
۲۲ مهر ۱۳۹۷

هفتاد و نهمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]