۲۲ مرداد ۱۳۹۷

دیهیم هفتاد، مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی

دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در ۱۸ خردادماه ۱۳۲۶، در محلۀ سردشت فردوس به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

دفتری از آینه: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در رادیو فرهنگ

در ادامۀ همکاری شبکۀ رادیویی فرهنگ با فرهنگستان، پخش برنامۀ «دفتری از آینه» از پنحشنبه ،یازدهم مردادماه، آغاز شد. این برنامه که با همکاری گروه دانشنامۀ […]
۱۵ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسۀ معرفی کتاب در بنیاد شهریار

پنجشنبه، یازدهم مردادماه ۱۳۹۷، اولین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و معرفی کتاب بنیاد پژوهشی شهریار در سال جاری در مورد شرح و نقد اثر دکتر […]
۸ مرداد ۱۳۹۷

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۷

چهل و هفتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (تیر ۱۳۹۷) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و […]