۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

بزرگداشت دکتر حسن انوری در بنیاد پژوهشی شهریار

پنجشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، سی و چهارمین نشست از سلسله بزرگداشت‌های مفاخر علمی و فرهنگی آذربایجان در بنیاد پژوهشی شهریار که به بزرگداشت استاد […]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نثر گفتاری تاجیکان بخارا

با وجود آنکه مردم بخارا در کشور ازبکستان از محیط مدارس و کتابخانه‌ها و دیگر عواملی که در افزایش دایرۀ واژگانیِ فارسی آنان مؤثر است دور […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مروارید اندیشه: مصاحبۀ تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت

تاریخ شفاهی یکی از روش‌های نوین ضبط و ثبت خاطرات است. این روش ثبت تاریخ، به‌عنوان یکی از شیوه‌های جدید پژوهشیِ حائز اهمیت، نقش بسیار مؤثری […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۱

چهل و یکمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (دی ۱۳۹۶) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و […]