نشست نقد و بررسی کتاب نوای کاروان برگزار می‌شود

سه‌شنبه، بیستم فروردین‌ماه ۱۳۹۸، نشست نقد و بررسی کتاب نوای کاروان (دفتر دوم از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج) در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار خواهد شد. در این نشست کامیار عابدی، احمدرضا بهرام‌پور عمران و سعید رضوانی سخنرانی خواهند کرد.

نشست نقد و بررسی کتاب نوای کاروان (دفتر دوم از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج) از ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌شنبه، بیستم فروردین‌ماه ۱۳۹۸، در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار خواهد شد. شرکت در این نشست‌ برای عموم آزاد است.

نشانی: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچۀ سوم، مرکز فرهنگی شهرکتاب.