گزارش تصویری تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

مراسم تشییع پیکر استاد یدالله ثمره، عضو فقید پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صبح روز دوشنبه، ششم اسفندماه ۱۳۹۷، از محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با حضور جمع کثیری از اهالی علم و ادب و پژوهشگران برگزار شد.