برگزیدگان سی و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال

سه‌شنبه، شانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷، مراسم سی و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و همچنین بیست و ششمین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال، با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در تالار وحدت برگزار شد.‌

در بخش «کلیات» این دوره از جایزۀ کتاب سال، کتاب فرهنگ آثار ایرانی اسلامی، تألیف گروه مؤلفان، زیرنظر رضا سیدحسینی، احمد سمیعی (گیلانی) و سید علی آل‌داود، و در حوزۀ ادبیات، کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی، تألیف حسن جوادی، از مجموعۀ انتشارات سمت و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جایزۀ کتاب سال را به خود اختصاص دادند.