فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نمایشگاه ملّی دستاوردهای چهل‌سالۀ انقلاب اسلامی

نمایشگاه ملّی دستاوردهای چهل‌سالۀ انقلاب اسلامی با حضور سازمان‌ها و نهادهای مختلف، از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در محل باغ‌موزۀ دفاع مقدس برگزار می‌شود.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز یکی از شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه فرهنگی است و با برپایی غرفه‌ای در این نمایشگاه، مجموعۀ کتاب‌ها و مجلات منتشرشدۀ خود را به بازدیدکنندگان معرفی خواهد کرد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این نمایشگاه که به میزبانی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شده است، ۲۰۰ عنوان کتاب و ۹ عنوان مجلۀ علمی و پژوهشی را به نمایش خواهد گذاشت.

نشانی: میدان ونک، بزر‌گ‌راه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبه‌روی پارک طالقانی، موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، غرفۀ ۳۶