سیّدفتح‌اللّه مجتبائی

 

 

 

 

سیّدفتح‌اللّه مجتبائی (۱۳۰۶ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی: دکتری تاریخ و فلسفۀ ادیان شرق و دکتری ادیان و عرفان تطبیقی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۳۷۶/۱۲/۲۵

برخی ‌از آثار: شعر جدید فارسی، ا. ج‌. آربری (ترجمه)؛ بوطیقا ـ هنر شاعری، ترجمۀ رساله شعر ارسطو؛ گزیدۀ اشعار رابرت فراست (ترجمه)؛ عصر طلایی یونان و فلسفه و هنر آن، ویل دورانت (ترجمه)؛ تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی، ا.گ‌. براون (ترجمه)؛ شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان؛ لغت دری؛ طوطی‌نامه، ضیاءالدّین نخشبی (تصحیح)؛ رای و برهمن؛ روضه العقول، محمدبن غازی ملطیوی (تصحیح)؛ چیترا و گزیدۀ اشعار رابیندرانات تاگور (ترجمه)؛ نحو هندی و نحو عربی؛ منتخب جوگ‌باسشت؛ بنگاله در قند پارسی؛ شرح شکن زلف بر حواشی دیوان حافظ؛ پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دورۀ اسلامی؛ دین‌پژوهی؛Hindu-Muslim Cultural Relations