برگزاری جلسۀ معرفی کتاب در بنیاد شهریار

پنجشنبه، یازدهم مردادماه ۱۳۹۷، اولین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و معرفی کتاب بنیاد پژوهشی شهریار در سال جاری در مورد شرح و نقد اثر دکتر استعلامی دربارۀ قصاید خاقانی، به قلم دکتر سعیدالله قره‌بگلو، برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر قره‌بگلو، نویسندۀ کتاب، آن را معرفی کرد و پس از آن استاد حسین مهرنگ و دکتر ناصر علیزاده از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و همچین دکتر ابراهیم اقبالی از دانشگاه تبریز به نقد و بررسی کتاب پرداختند