خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۷

چهل و هفتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (تیر ۱۳۹۷) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: ضعف نگارش‌‏های دانشگاهی (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ معرفی کتاب راهی به سوی عاقبتِ خیر در بیان بعضی از مسائل و مشکلات آموزش‌‌و‌پرورش (گیتی قریب)؛ گزارشی از گنجینۀ آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری (بابک زمانی‌پور)؛ معرفی کتاب چگونه بهتر اندیشیدن را آموزش دهیم: حلقۀ کندوکاو در کلاس (دکتر ناهید حجازی)؛ معرفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ۱. واژه‌های عمومی؛ ۲. واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی (شیما شریفی)؛ نقد و تحليل متون درسي (۱۹): درس «خاموشی دریا» سال يازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی دانش‌آموزان (۱۷): گزارشی از امتحان نگارش خرداد ۱۳۹۷ دبیرستان شیخ صدوق قم (سیدرضا باقریان موحد)؛ برگزاری اولین جلسۀ کارگروه ششمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به رسانه‌ها، برگزاری کارگاه آموزشی مدرسان ویراستاری، بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر، گزیدۀ‌ اشعار علی‏‌حسین عزیزی (داریوش گودرزی)، روزشمار رویدادهای ادبی خرداد ۱۳۹۷ (علی زارعی مزدآبادی)، شعر پایانی: معلم و شاگرد (سیمین بهبهانی).

علاقه‌مندان می‌توانند چهل و هفتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: