سهای سهی

شعر و زندگی ذبیح‌الله صاحبکار «سهی» (۱۳۸۱-۱۳۱۳ش)

گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی کتاب سهای سهی را در زمینۀ زندگی و شعر مرحوم استاد ذبیح‌الله صاحبکار «سهی» منتشر کرد.

این دفتر به معرفی و شرح زندگی شاعر و بررسی و نقد شعر او در یک بخش و سروده‌های برگزیده‌اش در بخش دیگر پرداخته است.

نگارش و نقد و انتخاب شرح حال و آثار سهی را دکتر محسن‌ ذاکرالحسینی بر عهده داشته است. سال‌شمار سرگذشت سهی، شعر و زندگی سهی، منتخب سروده‌های سهی و تصاویر و اسنادی از مرحوم سهی و… بخش‌های مختلف این اثر را تشکیل داده است.

سهای سهی: شعر و زندگی ذبیح‌الله صاحبکار (۱۳۸۱-۱۳۱۳ش)، با نگارش و نقد و انتخاب دکتر محسن ذاکرالحسینی «پرند» است که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۲۰۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۱۵۰۰۰۰ ریال منتشر کرده است.