چهارصد و شصت و سومین نشست شورا

تنظیم: شیرین عاصمی

دوشنبه، بیست و پنجم تیرماه ۱۳۹۷، چهارصد و شصت و سومین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اکثر اعضای پیوسته و وابسته و مدیران گروه‌های علمی فرهنگستان، به ریاست دکتر غلامعلی‌ حدّاد عادل، در تالار دکتر شهیدی برگزار شد.

تبریک به دکتر علی‌اشرف صادقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، به‌جهت دریافت بیست و پنجمین جایزۀ موقوفات افشار، تبریک به استاد بهاء‌الدین خرمشاهی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، به‌جهت انتشار مجموعۀ چهارجلدی دانشنامۀ حافظ و حافظ‌پژوهی، گزارش دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان، از دیدار و گفت‌وگو با آقایان نعمت‌الله امام‌زاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، سید محسن نبوی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، و سائوراب کومار، سفیر هندوستان در ایران، گزارش دیدار با خانم گل‌گلاب، فرزند شادروان حسین گل‌گلاب، عضو پیوستۀ فرهنگستان اول، و اعلام اهداء صورت‌جلسه‌های فرهنگستان اول، مربوط به سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ از سوی ایشان به فرهنگستان، گزارشی از آزمون ورودی و مصاحبه با پذیرفته‌شدگان چهارمین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی، گزارشی از برگزاری جلسۀ کارگروه ششمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به رسانه‌ها، تبریک به خانم دکتر فاطمه فرهودی‌پور، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان، به‌جهت نامزد شدن کتاب کتاب‌شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر در بخش پژوهش‌های ادبی هشتمین جایزۀ ادبی پروین اعتصامی، گزارش دکتر غلامعلی حدادعادل از حضور خانم دکتر آزرمیدخت صفوی، استاد بازنشستۀ دانشگاه علیگر و رئیس انجمن استادان زبان فارسی هند، و دکتر سلیم مظهر، رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه پنجاب، در فرهنگستان و دیدار و گفت‌وگو با ایشان، گزارش دکتر محمدجعفر یاحقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، ازهمایش «هنر در جامعه» در ونکوور کانادا و ارائۀ مقاله در این همایش، و معرفی انتشارات جدید فرهنگستان، از مباحث پیش از دستور این نشست بود.

دستور جلسۀ این نشست بحث و گفت‌وگو دربارۀ مسائل جاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. شورای فرهنگستان در ماه‌های مرداد و شهریور جلسه نخواهد داشت.