استانداردسازی واژه‌های حوزۀ کودکان استثنائی

یکشنبه، بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۷، گروه روان‌شناسی پژوهشکدۀ اخلاق و تربیت با همکاری پژوهشکدۀ کودکان استثنائی، نشست تخصصی‌ای در موضوع استانداردسازی واژه‌های حوزۀ کودکان استثنائی (ملاحظات آماری، آموزشی، حقوقی و توان‌بخشی) برگزار می‌کند.
این نشست با حضور آقایان امیرعباس ابراهیمی، محسن غفوریان، مجید یوسفی لویه، حمداله خواج‌حسینی، و خانم‌ها آزاده برفی‌پور، مهنوش تهرانی، کیانا ملک‌پور و نجمه فلاحی، از ساعت ۱۰ تا ۱۳، در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت.