کوچه‌های کمین ـ چاپ دوم

چاپ دوم مجموعه‌ای از سروده‌های حسن قریبی با عنوان کوچه‌های کمین در تاجیکستان منتشر شد. این مجموعه شامل گزیده‌ای از دو دفتر شعر و سروده‌هایی است که به انتخاب دکتر نورعلی نورزاد، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خُجند، از سوی انتشارات «عرفان» در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، منتشر شد. چاپ نخست این مجموعه را انتشارات «ناشر» در شهر خجند منتشر کرده بود.

کتاب کوچه‌های کمین با پیشگفتاری از دکتر اصغر دادبه، استاد دانشگاه و مدیر گروه ادبیات دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، در معرفی زبان شعر و ویژگی‌های مجموعۀ فوق به چاپ رسیده است. پیش‌تر نیز شعرهای این شاعر به‌عنوان نمونه‌ای از غزل امروز ایران در مجله‌های ادبیات و صنعت، صدای شرق، پیام سُغد و روزنامۀ جوانان تاجیکستان به هم‌زبانان تاجیک معرفی شده بود.

حسن قریبی دو مجموعه شعر با نام‌های به ناکجایی این جاده‌ها (پایا ۱۳۸۰) و ما شهیدان یک اتفاقیم (هنر رسانۀ اردیبهشت ۱۳۹۱) را در کارنامۀ خود دارد.

فرهنگ املایی خط فارسی به سیریلیک تاجیکی (سروش ۱۳۸۶) و دستور خط فارسی تاجیکی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۸) از دیگر فعالیت‌های حسن قریبی در حوزۀ مشترک فرهنگی ایران و تاجیکستان به شمار می‌آید.