آموزش شیوۀ ضبط اعلام در انجمن صنفی ویراستاران

دوشنبه، شانزدهم تیرماه ۱۳۹۷، نخستین جلسۀ کلاس ضبط اعلام در انجمن صنفی ویراستاران برگزار شد. در ابتدای این جلسه مهدی قنواتی، مسئول کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران، و مهناز مقدسی و هومن عباسپور، از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن، ضمن خیرمقدم به دکتر ماندانا صدیق بهزادی، در باب ضرورت تشکیل این دورۀ آموزشی سخن گفتند و ابراز امیدواری کردند که دورۀ نمایه‌سازی نیز در ادامه برگزار شود.

پس از آن دکتر ماندانا صدیق ‌بهزادی دربارۀ اهمیت ضبط اسامی در فهرست‌نویسی کتاب‌ها و نمایه‌ سخن گفت. مشکلِ یافتنِ اسامی اشخاص و مکان‌ها و اسامی تاریخی و اقوام با ضبط‌های گوناگون، تعریف اَعلام، اسم اَشهر و شیوه‌های مناسب برای ضبط اسامی تاریخی از نکات مهمی بود که در جلسه اول مطرح شد.

پیش از این، در سال ۱۳۸۱، فرهنگستان زبان و ادب فارسی کتاب شیوه‌نامۀ ضبط اعلام را از دکتر ماندانا صدیق بهزادی منتشر کرده بود. کتاب مذکور شامل این مباحث است: اَعلام اشخاص (نام‌های عربی، قاعدۀ ال، نام‌های ایرانی، نام‌های ترکی، نام‌های تاجیکی، نام‌های هندی، نام‌های یونانی، نام‌های رومی)؛ اعلام تاریخی (خاندان‌ها و سلسلسه‌ها، اقوام و قبایل، رویدادهای تاریخی، فرق و مکاتب و طرائق)؛ اعلام جغرافیایی (تقسیمات کشوری، عوارش طبیعی، مستحدثات، نهادهای اجتماعی).

دکتر ماندانا صدیق بهزادی، پژوهشگر و کتابدار، در ۱۳۴۸ مدرک کارشناسی زبان انگلیسی را از دانشگاه تهران، در ۱۳۵۰ کرشناسی ارشد کتابداری را از همان دانشگاه و در ۱۳۶۰ دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را از دانشگاه ایلینویز امریکا دریافت کرد. وی علاوه‌بر سال‌ها تدریس علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه تهران، از ۱۳۵۲ عضو هیئت علمی مرکز خدمات کتابداری مؤسسۀ تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی و عضو هیئت علمی کتابخانۀ ملی ایران بود. ازجملۀ دیگر آثار اوست: دسترسی جهانی به انتشارات، رده‌بندی دیویی، ناهماهنگی ضبط نام‌های بیگانه در فارسی، ردۀ پی‌آی‌آر زبان‌ها و ادبیات ایرانی، کتابشناسی مولوی.