خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۰

چهلمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (آذر ۱۳۹۶) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: : پذیرش بیش‌ از حد دانشجو یک علت ضعف رشتۀ زبان و ادبیات فارسی (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ «مقایسۀ کتاب ادبیات فارسی ۲ نظام آموزشی گذشته با کتاب فارسی پایۀ دهم در نظام جدید» (لیلا میری)؛ گفت‌وگو با مؤلفان کتاب‌های درسی (۲۸): ابوالفضل انوشه‌پور (گیتی قریب)؛ معرفی کتاب راهنمای جامع تحلیل منابع آموزش زبان با تمرکز بر انگارۀ نیل اندرسون (مهدیه قنات‌آبادی)؛ پانزده درس از صرف فارسی میرزا حسن رشدیه (سیدرضا باقریان موحد)؛ معرفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ۱. واژه‌های عمومی؛ ۲. واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی (شیما شریفی)؛ آشنایی با مراکز آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی (۱): مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا (آذین شهریاری‌فرد)؛ نقد و تحلیل متون درسی (۱۲): درس «در کوی عاشقان» سال یازدهم (عبدالحسین موحد)؛ کارگاه نویسندگی دانش‌آموزان (۱۰): اگرنویسی‌های اخلاقی (سیدرضا باقریان موحد)؛ پیام تسلیت دکتر حداد عادل به مناسبت درگذشت حبیب‌الله چایچیان، اعطای تقدیرنامۀ فراهمایی آموزش زبان و ادبیات فارسی به استاد هوشنگ مرادی کرمانی، همایش بین‌المللی فریدالدین عطار نیشابوری، دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه، بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر، شعر پایانی: دماوندیه (ملک‌الشعراء بهار).
    علاقه‌مندان می‌توانند چهلمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان و همچنین شماره‌های پیشین آن را از نشانی زیر بارگیری کنند: