۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیام تسلیت فرهنگستان به مناسبت درگذشت دکتر وحیدیان کامیار

[…]
۲۷ اسفند ۱۳۹۷

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۵۵

[…]
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

صبح به‌خیر ایران، برندۀ جایزۀ اهتمام به زبان فارسی سیما

[…]
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

چهارصد و شصت و هشتمین نشست شورا

[…]
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

بزرگداشت دکتر فتح‌الله مجتبائی در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

[…]
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

هشتاد و چهارمین نشست ماهانه برگزار شد

[…]
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

نوای کاروان: دفتر دوم از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج

[…]
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

همایش بین‌المللی «مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر» برگزار شد

[…]
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نقدی بر نقدهای فرهنگستان

[…]
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

اینک شب جدایی و مرگ دوباره‌ای!

[…]
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بر دوستان رفته ز چه افسوس می‌خوریم

[…]