اعضای پیوستۀ شورا

موسی اسوار (۱۳۳۲ ـ کربلا‌)
مدرک دانشگاهی‌: فوق‌لیسانس تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت (دانشگاه تهران)
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۱/۶/۱۳۹۶
سوابق:
ویراستار و عضو شورای کتابِ انتشارات سروش (۱۳۶۱ ـ ۱۳۷۳)؛ ویراستارِ دانشنامۀ جهان اسلام (۱۳۷۰)؛ دبیر شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیما (از اردیبهشت ۱۳۷۰ تاکنون)؛ مدرّسِ موادِ ویرایش زبانی، ویرایش فنی، کارگاه ویرایش، عربی در فارسی، ادب معاصرِ عربی؛ همکاری با فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان
برخی ‌از آثار: آخرِ شب، محمود درویش (ترجمه)، سروش، ۱۳۵۸؛ ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال شده، غَسّان کنَفانی (ترجمه)، سروش، ۱۳۶۱ ؛ تا هر وقت که برگردیم، غَسّان کنَفانی (ترجمه)، آگه، ۱۳۶۹؛ از سرودِ باران تا مزامیرِ گُلِ سرخ، پیشگامان شعر امروز عرب، سخن، ۱۳۸۱؛ تا سبز شوم از عشق، نِزار قَبّانی (ترجمه)، سخن، ۱۳۸۲؛ شعر امروزِ ایران (به اهتمام و ترجمه به عربی)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۴؛‌ مجموعه شعر «در دست ستاره‌ها» که گزیده‌ای از اشعار آدونیس؛ چکامه‌های مُتَنَبّی (ترجمه)، هرمس، ۱۳۸۴؛ ویرایش ده‌ها اثر فرهنگی؛ از جمله فرهنگ اشعار حافظ (نوشتۀ مرحوم دکتر احمدعلی رجایی بخارایی)، فرهنگنامۀ شعری و مَثَلها و حکمتها در آثار شاعران (اثر مرحوم دکتر رحیم عفیفی)، ترجمۀ قرآن مجید و معلّقاتِ سَبْع (اثر استاد عبدالمحمد آیتی؛ طراحی و نویسندگی سه مجموعۀ برنامۀ آموزشی تلویزیونی (جمعاً ۳۰۰ میان‌پرده) به‌نامِ «چگونه بنویسیم، چگونه بگوییم» معروف به «فارسی را پاس بداریم.»

حسن انوری (۱۳۱۲ ـ تکاب‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: همکاری با سازمان لغت‌نامۀ دهخدا و تألیف بعضی از مجلّدات آن (۱۳۴۹ـ۱۳۵۰)، مؤسّس مجموعۀ گنج ادب‌، ۱۳۷۱؛ مؤسّس سازمان فرهنگ برای تدوین چند دوره فرهنگ‌، ۱۳۷۱؛ استاد دانشگاه تربیت‌معلّم‌.
برخی ‌از آثار: آتشکدۀ آذر گشسب‌، ۱۳۴۱؛ فارسی برای سا‌ل‌های چهارم ابتدایی تا سوم راهنمایی،‌ (۱۳۴۸-۱۳۵۲)؛ راهنمای تدریس فارسی و دستور سال اول تا سوم راهنمایی، ۱۳۵۰-۱۳۵۲؛ آیین نگارش برای سال اول تا سوم دبیرستان‌، ۱۳۵۳-۱۳۵۵؛ اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی‌، ۱۳۵۵؛ یک قصّه بیش نیست (بررسی محتوایی و ساختاری شعر حافظ)، ۱۳۶۸؛ دستور زبان فارسی (۱) و (۲) برای تحصیلات مکاتبه‌ای‌، ۱۳۶۷-۱۳۶۸؛ گزیدۀ گلستان سعدی‌، ۱۳۷۱؛ گزیدۀ بوستان سعدی‌، ۱۳۷۳؛ صدای سخن عشق‌، ۱۳۷۴؛ فرهنگ بزرگ سخن‌، ۸ جلد، ۱۳۸۱؛ فرهنگ دو جلدی سخن‌، ۱۳۸۲.

 

نصراللّه پورجوادی (۱۳۲۲ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فلسفه‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: استاد رشتۀ فلسفه در دانشگاه تهران‌، سردبیر فصلنامۀ نشر دانش و رئیس مرکز نشر دانشگاهی از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۸۳.
برخی‌ از آثار: بسحاق اطعمه را بهتر بشناسیم‌، ۱۳۵۴؛ داستان مرغان‌، رساله الطّیر احمد غزالی‌، ۱۳۵۵؛ سلطان طریقت‌، سوانح زندگی و شرح آثار احمد غزالی‌، ۱۳۵۸؛ درآمدی به فلسفۀ افلوطین‌، ۱۳۵۸؛ حُسن و عشق در ادبیات عرفانی‌، ۱۳۵۹؛ بوی جان و شکوه ایران‌، ۱۳۷۲؛ شعر و شرع (بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطّار)، ۱۳۷۴؛ اشراق و عرفان‌، ۱۳۸۰.

 

 

یداللّه ثمره (۱۳۱۱ ـ کرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران‌، کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت علوم و آموزش عالی‌، مدیر پژوهشگاه گویش‌شناسی در فرهنگستان دوم‌، مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران‌.
برخی ‌از آثار: آواشناسی زبان فارسی‌، ۱۳۶۴؛ زبان‌های خاموش (ترجمه با همکاری خانم دکتر قریب‌)، ۱۳۶۵؛ آموزش زبان فارسی‌، آزفا، ۱۳۶۶-۱۳۶۹؛ نظام ‌آوایی زبان‌، لاری‌. ام‌. هایمن (ترجمه‌)، ۱۳۶۸؛ دریچه‌ای به زبان فارسی‌، ۱۳۷۳؛ راهنمای زبان فارسی‌، ۱۳۷۴.

 

 

غلامعلی حدّادعادل (۱۳۲۴ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فلسفه‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: عضو هیئت‌امنای بنیاد دایرهالمعارف اسلامی‌، مدیرعامل بنیاد دانشنامۀ جهان اسلام از ۷۴ تاکنون‌، معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش‌، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف‌، نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دورۀ ششم، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دریافت‌کنندۀ نشان تعلیم و تربیت درجۀ دو ۲/۴/۱۳۷۴.
سمت فعلی‌: رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی‌ از آثار: فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی‌، ۱۳۵۹؛ آشنایی با جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش‌، ۱۳۶۰-۱۳۷۰؛ دانش اجتماعی (سال اول و دوم دبیرستان‌)، ۱۳۶۰-۱۳۷۱؛ تعلیمات مدنی در تعلیمات اجتماعی سال سوم تا پنجم دبستان‌، ۱۳۶۱؛ دین و سیاست در دانش اجتماعی (سال اول دبیرستان‌)، ۱۳۶۲-۱۳۶۹؛ نگاهی به بینش اجتماعی اسلام‌، در دانش اجتماعی‌، ۱۳۶۲-۱۳۶۴؛ تعلیمات اجتماعی (سال سوم دورۀ راهنمایی‌)، ۱۳۶۳؛ درس‌هایی از قرآن (سال اول تا چهارم دبیرستان‌)، ۱۳۷۲؛ دانشنامۀ جهان اسلام‌، ج ۲ تا ج ۶ (زیر نظر)، ۱۳۷۵-۱۳۸۰؛ حج‌، نماز بزرگ‌، ۱۳۸۱.

بهاءالدّین خرّمشاهی (۱۳۲۴ ـ قزوین‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد کتابداری‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق: تصدّی فنّی در مرکز خدمات کتابداری‌، ۱۳۵۱ـ۱۳۶۳؛ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی‌، مؤسّس بنیاد دایرهالمعارف تشیّع‌، ۱۳۶۱؛ مؤسّس انتشارات فرزان‌، ۱۳۷۳.
برخی ‌از آثار: کتیبه‌ای بر باد، مجموعۀ شعر نیمایی‌، ۱۳۵۱؛ پوزیتیویسم منطقی‌، ۱۳۶۱؛ ذهن و زبان حافظ، ۱۳۶۱؛ فرهنگ موضوعی قرآن مجید، ۱۳۶۴؛ تفسیر و تفاسیر جدید، ۱۳۶۵؛ چهارده روایت‌، ۱۳۶۶؛ جهان غیب و غیب جهان‌، ۱۳۶۶؛ حافظ‌نامه‌، ۱۳۶۷؛ سیر بی‌سلوک‌، ۱۳۷۰؛ قرآن‌پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی‌)، ۱۳۷۲؛ حافظ از سلسلۀ بنیان‌گذاران فرهنگ امروز، ۱۳۷۳؛ برگزیده و شرح حافظ، ۱۳۷۳؛ قرآن‌شناخت (مباحثی در زمینۀ فرهنگ‌آفرینی قرآن‌)، ۱۳۷۴؛ در خاطرۀ شط (مجموعۀ مقالات از بهاءالدین خرّمشاهی به کوشش روزبه صدرآرا)، ۱۳۷۶؛ دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهی‌، ۱۳۷۷؛ فرصت سبز حیات، ۱۳۷۸؛ چشم‌ها را باید شست، ۱۳۸۰؛ حافظ حافظۀ ماست، ۱۳۸۲.

 

محمد دبیرمقدم (۱۳۳۲ ـ کاشان)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان‌شناسی نظری
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۷/۳/۱۳۸۸
سوابق:مدیر گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی دانشگاه ترتبیت مدرس (۱۳۶۷-۱۳۶۹)، مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۶۹-۱۳۷۱)، مدیر گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۲-۱۳۷۶)، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۲-۱۳۷۵)، عضو هیئت ممیزه و عضو کارگروه تخصصی هیئت ممیزۀ دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی رشتۀ زبان‌شناسی، رئیس گروه واژه‌گزینی زبان‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۸۲ تا کنون)، عضو کارگروه هیئت ممیزۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۱۳۸۲ تا کنون) و عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی از آثار: زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه مقاله‌های نخستین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی.

 

حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۴۵ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۶/۳/۱۳۸۹
سوابق: معاون گروه گویش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳؛ مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶؛ عضو شورای عالی علمی (از ۱۳۸۰) و مدیر بخش‌های ایران‌شناسی (از ۱۳۷۸) و زبان‌شناسی (از ۱۳۸۱) مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی؛ مشاور گروه ادبیات فارسی بنیاد دائره‌المعارف اسلامی در حوزۀ زبان‌شناسی و گویش‌شناسی از ۱۳۸۰؛ سردبیر مجلۀ گویش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳؛ عضو شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲؛ عضو شورای برنامه‌ریزی گروه تاریخ (در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش‌وپرورش) از ۱۳۸۴؛ مجری و سرویراستار چهار جلد نخست اثری ملی با نام تاریخ جامع ایران از ۱۳۸۰؛ عضو شورای مشاوران نامهٔ پارسی (مجلۀ شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷؛ عضو هیئت تحریریۀ فصلنامۀ رودکی Рудаки (فصلنامۀ ادبی ـ فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان) از ۱۳۸۳؛ مدیر و سرویراستار مجموعۀ Ancient Iranian Studies Series (مجموعهٔ پژوهش‌های ایران باستان)؛ عضو هیئت تحریریۀ نامهٔ ایران باستان (مجلۀ بین‌المللی مطالعات ایرانی) از ۱۳۸۳؛ عضو هیئت تحریریۀ نامهٔ پژوهشگاه (مجلۀ پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) از ۱۳۸۵؛ عضو هیئت تحریریۀ مجلهٔ ادب‌پژوهی (مجلۀ دانشگاه گیلان) از ۱۳۸۵؛ عضو هیئت تحریریۀ Journal of Persianate Studies (انتشارات Brill) از ۲۰۰۸؛ سردبیر مجلۀ آینهٔ میراث از ۱۳۸۸.
سمت فعلی‌: مدیر گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
برخی از آثار: ویرایش علمی: مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۱؛ روایت آذرفرنبغ فرخزادان، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۴؛ مقدمات زبان سنسکریت (جلد ۱)، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۴؛ راهنمای زبان پارتی، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۵؛ چاپ دوم ۱۳۸۸؛ تاریخ زبان‌های ایرانی، مرکز پژوهش زبان‌های دنیا، دانشگاه اوساکا (ژاپن)، (ژانویه ۲۰۰۹) بهمن ۱۳۸۷؛ چاپ دوم، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۸؛ سوترۀ علت و معلول کردار (متنی بودایی به زبان سُغدی)، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۸.

علی رواقی (۱۳۲۰ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: استاد دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران‌، صاحب مؤسّسۀ فرهنگی محمّد رواقی‌.
برخی ‌از آثار: تفسیر قرآن پاک (تصحیح‌)، ۱۳۴۸؛ ترجمۀ قرآن موزۀ پارس (تصحیح و توضیح‌)، ۱۳۵۵؛ تفسیر بصائر یمینی (تصحیح‌)، ۱۳۵۹؛ واژه‌های ناشناخته در شاهنامه (دفتر اول و دوم‌)، ۱۳۵۲ـ۱۳۵۵؛ دیوان ناصرخسرو، ۱۳۵۲؛ قرآن قدس (پژوهش‌)، ۱۳۶۴؛ ترجمۀ مقامات حریری (تصحیح و توضیح‌)، ۱۳۶۵؛ داستان‌های شاهنامۀ فردوسی‌، ۱۳۷۲؛ ذیلی بر فرهنگ‌های فارسی‌، ۱۳۸۲.

 

 

اسماعیل سعادت (۱۳۰۴ ـ خوانسار)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۱۳۷۶
سوابق‌: سردبیری مجلّهٔ معارف‌، تصدّی بخشی از ویرایش مجلّۀ نشر دانش‌.
سمت فعلی‌: مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برخی ‌از آثار: زندگی میکل آنژ، رومن رولان (ترجمه‌)، ۱۳۳۴؛ تلخ‌کامی‌های سوفی‌، کنتس دوسگور (ترجمه‌)، ۱۳۴۲؛ ایزابل‌، آندره ژید (ترجمه‌)، ۱۳۴۳؛ کشفیات نوین در روان‌پزشکی‌، کلیفورد آلن (ترجمه‌)، ۱۳۴۷؛ شیر و جادوگر، سی‌. اس‌. لویس (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۴۹؛ عصر بدگمانی‌، ناتالی ساروت (ترجمه‌)، ۱۳۶۴؛ اخلاق‌، جورج ادوارد مور (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۶۶؛ بخشی از سیر فلسفه در جهان اسلام‌، ماجد فخری (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۷۲؛ از وولف تاکانت‌، بخش اول از جلد ششم تاریخ فلسفه‌، فردریک کاپلستون (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۷۲؛ کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی‌، پل لویا (ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ مونتنی‌، پیتربرک (ترجمه از متن انگلیسی‌)، ۱۳۷۳؛ سرود نیبلونگن (ترجمه‌)، ۱۳۷۴؛ رساله در اصلاح فاهمه‌، اسپینوزا (ترجمه‌)، ۱۳۷۴؛ اسپینوزا، راجر اسکروتن (ترجمه‌)، ۱۳۷۶؛ در کون و فساد، ارسطو (ترجمه‌)، ۱۳۷۸؛ در آسمان‌، ارسطو (ترجمه‌)، ۱۳۸۰؛ ژان غرغرو و ژان خنده‌رو، کنتس دوسگور (ترجمه‌)، ۱۳۸۱؛ مسئلۀ اختیار در تفکّر اسلامی و پاسخ معتزله به آن‌، شیخ بوعمران (ترجمه‌)، ۱۳۸۲.

احمد سمیعی گیلانی (۱۲۹۹ ـ رشت‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۴/۱۳۷۰
سوابق‌: عضو گروه ویرایش و از مترجمان فرهنگ آثار در انتشارات سروش و مشاور علمی پژوهشگاه علوم انسانی‌.
سمت فعلی‌: سردبیر نامۀ فرهنگستان‌، فصلنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مدیر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ویرایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برخی‌ از آثار: دلدار و دلباخته‌، ژرژ ساند (ترجمه‌)، ۱۳۴۵؛ خیا‌ل‌پروری‌ها، ژان ژاک روسو (ترجمه‌)، ۱۳۴۵؛ ادبیات ساسانی‌، ۱۳۵۵؛ داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعالیم شیخ ابوالحسن علی‌بن عثمان هجویری‌)، شیخ عبدالرشید (ترجمه‌)، ۱۳۴۹؛ چومسکی‌، جان لاینز (ترجمه‌)، ۱۳۵۷؛ هزیمت یا شکست رسوای آمریکا، ویلیام لوئیس و مایکل له‌دین (ترجمه‌)، ۱۳۶۰؛ ساخت‌های نحوی‌، نُعام چومسکی (ترجمه‌)، ۱۳۶۲؛ آیین نگارش‌، ۱۳۶۶؛ دیدرو، پیتر فرانس (ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ سالامبو، گوستاوفلوبر (ترجمه‌)، ۱۳۷۴؛ شیوه‌نامۀ دانشنامۀ جهان اسلام‌، ۱۳۷۵؛ نگارش و ویرایش‌، ۱۳۷۸.

 

علی‌اشرف صادقی (۱۳۲۰ ـ قم‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان‌شناسی همگانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۴/۱۳۷۰
سوابق‌: عضو هیئت‌علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران‌
سمت فعلی‌: مدیر گروه فرهنگ‌نویسی و مدیر گروه دستور زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، استاد گروه زبان‌شناسی
برخی‌ از آثار: دستور زبان فارسی در ۳ جلد، ۱۳۵۵ـ۱۳۵۷؛ تکوین زبان فارسی‌، ۱۳۵۷؛ لغت فرس اسدی (تصحیح‌)، ۱۳۶۵؛ زبان‌های ایرانی، ارانسکی (ترجمه‌)، ۱۳۶۷؛ یادنامۀ دکتر احمد تفضّلی‌، ۱۳۷۹؛ نگاهی به گویش‌نامه‌های ایرانی‌، ۱۳۷۹؛ مسائل تاریخی زبان فارسی‌، ۱۳۸۰؛ فارسی قمی‌، ۱۳۸۰؛ فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهسالار (تصحیح‌)، ۱۳۸۰.

 

محمود عابدی (۱۳۲۳ ـ چادگان)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته: ۲۷/۳/۱۳۸۸
سوابق: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم. عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان و مجلۀ آیینۀ میراث.
برخی از آثار: علم و علم‌آموزی در اسلام، درویش گنج‌بخش، یک حرف صوفیانه، فدک در تاریخ (ترجمه)، شیعه و امامت (ترجمه)، اثبات خدا (ترجمه)، جستجویی در نهج ‌البلاغه (ترجمه)، نهج ‌البلاغه از کیست؟ (ترجمه)، جنگ و صلح ازنظر امام علی علیه‌السلام (ترجمه)، مطلوب کل طالب (تصحیح)، خردنمای جان‌افروز (تصحیح)، نفحات‌الانس (تصحیح)، کلمات علیّۀ غرا (تصحیح)، تکملۀ نفحات ‌الانس (تصحیح)، فرمان مالک اشتر (تصحیح)، کشف ‌المحجوب (تصحیح)، روضه الانوار (تصحیح).

 

 

کامران فانی (۱۳۲۲ ـ قزوین‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی ارشد کتابداری‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق‌: عضو هیئت‌علمی کتابخانۀ ملّی و سرپرست بخش ایران‌شناسی کتابخانۀ ملّی‌.
برخی‌ از آثار: سرعنوان‌های موضوعی فارسی‌؛ رده‌بندی تاریخ ایران‌؛ رده‌بندی فلسفۀ اسلامی؛ فرهنگ موضوعی قرآن مجید؛ جنگ جهانی اول و دوم‌؛ دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)؛ دانشنامۀ کودکان و نوجوانان‌؛ علم در تاریخ‌، جان برنال (ترجمه‌)؛ زردشت‌، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه‌)؛ سلوک روحی بتهوون‌، سالیوان (ترجمه‌)؛ خطابـۀ پوشکین‌، داستایوسکی (ترجمه‌)؛ مرغ دریایی‌، آنتوان چخوف (ترجمه‌)؛ آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه‌)؛ موش و گربه‌، گونترگراس (ترجمه‌).

 

بدرالزّمان قریب (۱۳۰۸ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان‌های باستانی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۱۳۷۶
سوابق‌: استاد بازنشستهٔ گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران‌.
سمت فعلی‌: مدیر گروه زبان‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌.
برخی‌ از آثار: تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی، ۱۳۴۴؛ زبان‌های خاموش (ترجمه‌)، با همکاری دکتر یدالله ثمره، ۱۳۶۵؛ وسنتره جاتکه‌، داستان تولد بودا به روایت سُغدی‌، ۱۳۷۱؛ فرهنگ سُغدی (سُغدی ـ فارسی ـ انگلیسی‌)، ۱۳۷۴؛ تاریخچۀ گویش‌شناسی در ایران‌، ۱۳۸۱؛ مطالعات سُغدی، ۱۳۸۶؛ پژوهش‌های ایرانی باستان و میانه، ۱۳۸۶.

 

سیّدفتح‌اللّه مجتبائی (۱۳۰۶ ـ تهران‌)
مدرک دانشگاهی: دکتری تاریخ و فلسفۀ ادیان شرق و دکتری ادیان و عرفان تطبیقی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۷۶
سوابق‌: عضو بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و دایره‌المعارف تشیّع؛ مدرّس حکمت شرق در گروه فلسفۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، رایزن فرهنگی ایران در هندوستان‌، ۱۳۵۳-۱۳۵۶؛ استاد تاریخ ادیان و روش‌شناسی و عرفان تطبیقی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی‌.
برخی ‌از آثار: شعر جدید فارسی‌، ا. ج‌. آربری (ترجمه‌)، ۱۳۳۴؛ بوطیقا ـ هنر شاعری (ترجمه‌)، ۱۳۳۷؛ گزیدۀ اشعار رابرت فراست (ترجمه‌)، ۱۳۳۸؛ عصر طلایی یونان و فلسفه و هنر آن‌، ویل دورانت (ترجمه‌)، ۱۳۳۹؛ تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی‌، ا.گ‌. براون (ترجمه‌)، ۱۳۴۱؛ شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان‌، ۱۳۵۲؛ لغت دری، ۱۳۵۶؛ طوطی‌نامه‌، ضیاءالدّین نخشبی‌، ۱۳۷۲؛ رای و برهمن‌، ۱۳۷۴.
Hindu-Muslim Cultural Relations,۱۹۷۸

 

مهدی محقّق (۱۳۰۸ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲/۵/۱۳۶۹
سوابق‌: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم ‌انسانی دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۷؛ مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۷؛ رئیس دانشکدۀ دماوند، ۱۳۵۷؛ مدیرعامل بنیاد دایره‌المعارف اسلامی‌، ۱۳۶۲؛ مشاور علمی بنیاد دایره‌المعارف اسلامی‌، ۱۳۶۴؛ دریافت‌کنندۀ نشان دانش درجۀ دو ۴/۱۲/۱۳۷۹ و نشان ادب فارسی درجهٔ یک ۲۱/۱۲/۱۳۸۲.
سمت ‌فعلی: رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی‌.
برخی ‌از آثار: صرف و نحو و قرائت عربی‌، ۱۳۳۵؛ قرائت و دستور زبان و تاریخ ادبیات فارسی‌، ۱۳۳۵؛ اشترنامۀ عطّار (تصحیح‌)، ۱۳۳۹؛ پانزده قصیده از ناصرخسرو، ۱۳۴۰؛ السیره‌ الفلسفیه رازی‌، ۱۳۴۳؛ تحلیل اشعار ناصرخسرو، ۱۳۴۴؛ لسان التّنزیل‌، ۱۳۴۴؛ فیلسوف ری‌، محمّدبن زکریای رازی‌، ۱۳۴۹؛ رسالۀ ابن‌ریحان فی فهرست کتب الرازی (ترجمه‌)، ۱۳۵۲؛ منطق و مباحث الفاظ، ۱۳۵۳؛ همائی‌نامه‌، ۱۳۵۵؛ القبسات میرداماد، ۱۳۵۶؛ شرح بیست‌وپنج مقدّمۀ ابن‌میمون در اثبات باری‌تعالی‌، ۱۳۶۰؛ طرح تدوین دایره‌المعارف تشیّع‌، ۱۳۶۲؛ یادنامۀ ادیب نیشابوری‌، ۱۳۶۵؛ مفتاح ‌الطّب و منهاج ‌الطّلاب‌، ابوالفرج علی‌بن حسین‌بن هندو (ترجمه‌)، ۱۳۶۸؛ الشکوک علی جالینوس‌، محمدبن زکریای رازی (ترجمه‌)، ۱۳۷۲؛ طبّ روحانی رازی (ترجمه و تلخیص‌)، ۱۳۷۲؛ مجموعۀ متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران‌، ۱۳۷۴؛ نظام‌نامۀ سیاست‌، برگزیده‌ای از سِیَر الملوک خواجه نظام‌الملک طوسی‌، ۱۳۷۵؛ حدوث ‌العالم‌، افضل‌الدّین عمربن علی‌بن غیلان (ترجمه‌)، ۱۳۷۷؛ رسالۀ حنین‌بن اسحاق دربارۀ آثار ترجمه‌شده از جالینوس (مثل عربی به‌همراه ترجمه‌)، ۱۳۷۹؛ شرح کلمه ‌الاشراق سهروردی‌، محمودبن مسعود کازرونی معروف به علامه قطب‌الدّین شیرازی‌، ۱۳۷۹.

هوشنگ مرادی کرمانی (۱۳۲۳ ـ کرمان‌)
مدرک دانشگاهی‌: کارشناسی زبان انگلیسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: کارشناسی تهیۀ گزارش دفتر وزارتی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (بازنشسته‌)؛ نویسندۀ داستان کودکان‌، مدرّس داستان‌نویسی‌.
برخی‌ از آثار: قصّه‌های مجید؛ بچه‌های قالیباف‌خانه؛ نخل‌؛ مشت بر پوست؛ خمره‌؛ تنور و داستان‌های دیگر؛ کبوتر توی کوزه؛ مهمان مامان؛ مربّای شیرین‌؛ لبخند انار؛ مثل ماه شب چهارده؛ نه ‌تر و نه خشک‌.

 

 

حسین معصومی همدانی (۱۳۲۷ـ همدان‌)
مدرک دانشگاهی: دکتری تاریخ و فلسفۀ علم‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۵/۱۲/۱۳۷۶
سوابق: عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدرّس تاریخ و فلسفۀ علم‌، مشاور عالی مرکز نشر دانشگاهی‌، عضو شورای عالی ویرایش صدا و سیما و عضو مرکز تحقیق در تاریخ و فلسفۀ عربی ـ اسلامی قرون وسطا‌.
برخی‌ از آثار: زندگی‌نامۀ علمی دانشمندان اسلامی (ترجمه‌)، ۱۳۶۳؛ جزء و کل‌، ورنر هایزنبرگ (ترجمه‌)، ۱۳۶۸؛ فلسفۀ علوم طبیعی‌، کارل همپل‌، (ترجمه‌)، ۱۳۶۹؛ مردم‌شناسی و هنر، لوی استروس (ترجمه‌)، ۱۳۷۳؛ ترمودینامیک تعادل‌، ادکینز (ترجمه‌)، ۱۳۷۵؛ نسبیت خاص و عام و کیهان‌شناختی‌، ولفگانگ ریندلر (ترجمه‌)، ۱۳۷۵.

 

 

محمّدعلی موحّد (۱۳۰۳ ـ تبریز)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری حقوق خصوصی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: بازنشستۀ شرکت نفت‌، وکیل پایه‌یک دادگستری‌، مشاور عالی و رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت‌مدیرۀ شرکت نفت از آغاز تأسیس این شرکت تا زمان بازنشستگی‌، معاون اجرایی سازمان اوپک در ژنو.
برخی ‌از آثار: سلوک‌الملوک از فضل‌الله روزبهان خنجی (تصحیح و تعلیق‌)؛ مبالغۀ مستعار؛ مقالات شمس تبریزی (تصحیح و تعلیق‌)؛ شمس تبریزی؛ ابن‌بطوطه؛ خواب آشفتهٔ نفت‌، دکتر مصدق و نهضت ملّی ایران‌؛ نفت ما و مسائل حقوقی آن؛ درس‌هایی از داوری‌های نفتی‌؛ از هوای حقّ و عدالت‌؛ سفرنامۀ ابن‌بطوطه (ترجمه‌)؛ مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام‌، دانیل دنت (ترجمه‌)؛ خزران‌، ارتورکستلر (ترجمه‌)؛ چهار مقاله در آزادی‌، ایزیا برلین (ترجمه‌)؛ بهگودت گیتا (ترجمه‌).

 

 

سلیم نیساری (۱۲۹۹ـ تبریز)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری علوم تربیتی ـ زبان‌شناسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۴/۷/۱۳۸۲
سوابق: بازرس وزارتی و مشاور وزارت فرهنگ‌، ۱۳۲۸؛ معاون دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شیراز، ۱۳۳۳؛ دانشیار دانش‌سرای عالی تهران‌، ۱۳۳۵؛ رئیس ادارۀ کمک‌های فنّی یونسکو، ۱۳۳۶؛ مدیرکلّ روابط فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش‌، ۱۳۴۴؛ رایزن فرهنگی ایران در ترکیه‌، ۱۳۵۶ـ۱۳۵۸.
برخی ‌از آثار: تمبرهای ایران‌، ۱۳۴۰؛ تدریس زبان فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان‌، ۱۳۴۴؛ نمونه‌هایی از آثار جاویدان شعر فارسی‌، ۱۳۵۰؛ غزل‌های حافظ، ۱۳۵۳؛ کلّیات روش تدریس‌، ۱۳۵۵؛ دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ، ۱۳۷۳؛ دستور خطّ فارسی‌، پژوهشی دربارۀ پیوستگی خطّ فارسی با زبان فارسی‌، ۱۳۷۴؛ نسخه‌های خطّی حافظ (سدۀ نهم‌)، ۱۳۸۰؛ دیوان حافظ، ۱۳۸۱.

 

محمدجعفر یاحقی (۱۳۲۶ ـ فردوس)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۲۷/۳/۱۳۸۸
سوابق: استاد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد،بنیان‌گذار و مدیر گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مؤسس و مدیر مرکز خراسان‌شناسی و مدیریت قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان.
برخی از آثار: تفسیر شنقشی، گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، اقلیم‌های دیگر، تاریخ سیسیل در دورۀ اسلامی، راهنمای نگارش و ویرایش، ترجمۀ قرآن ری، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تصحیح)، نهایه المسئول فی روایه الرسول (تصحیح)، تاریخ تفکر اسلامی در هند، سوگنامۀ سهراب، سرو و تذرو، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، تاریخ ادبیات ایران، بهین‌نامۀ باستان، جزیرۀ بی‌آفتاب، آن‌سال‌ها، فرهنگ‌نامۀ قرآنی، فردوس/ تون، راهنمای توس و سخنی دربارۀ فردوسی و شاهنامه، دیبای خسروانی، چون سبوی تشنه، پاژ، از جیحون تا وخش، جویبار لحظه‌ها، فرهنگ نام‌آوران خراسان، تاریخ بیهقی (تصحیح).

 

اعضای پیوستۀ خارجی شورا

صفر عبدالله
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۱/۸/۱۳۹۴
سوابق: استادیار و دانشیار دانشگاه ادبیات جهان مسکو (۱۹۸۴-۱۹۹۲م)؛ پژوهشگر ارشد و رئیس بخش ایران‌شناسی انستیتوی خاورشناسی وزارت علوم و آموزش جمهوری قزاقستان (۱۹۹۳-۲۰۱۲م)؛دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های قزاقستان (۱۹۹۳-۲۰۰۵م)؛استاد دانشگاه روابط بین‌المللی و زبان‌های جهان، موسوم به آبلای‌خان در شهر آلماتی قزاقستان (۲۰۰۵ تا کنون)؛ عضو اتحادیۀ نویسندگان شوروی سابق (۱۹۸۹م) و در حال حاضر عضو اتحادیه‌های نویسندگان تاجیکستان و قزاقستان؛ مؤسس و سردبیر فصلنامۀ علمی ایران‌نامه؛ مؤسس مرکز مطالعات فرهنگ ایران و آسیای مرکزی در شهر آلماتی قزاقستان؛ عضویت هیئت علمی مجلۀ اکراد قزاقستان به عنوان نوبهار.
برخی ‌از آثار: سنن حماسه‌های ملی در شعر معاصر (دوشنبه ۱۹۸۴م)؛ نور سخن (مجموعه مقالات ایران‌شناسی چاپ‌شده در مطبوعات ایران، تاجیکستان و قزاقستان) ـ به زبان فارسی و خط سیریلیک (آلماتی ۲۰۰۵م)؛ پل‌های جادویی (آلماتی ۲۰۰۵م)؛ نوروز، هدیۀ ایران به جهان (آلماتی ۲۰۰۶م)؛ فهرست نسخ خطی فارسی در کتابخانۀ ملی قزاقستان (آلماتی ۲۰۰۸م)؛ مرثیۀ خورشید: دربارۀ زندگی و شعر استاد لایق شیرعلی، شاعر بزرگ پارسی‌گوی ورارودان (۲۰۰۰م)؛ شرنگ اندوه: سوگ‌نامۀ استاد لایق (دوشنبه ۲۰۰۱م)؛ فرهنگ تخصصی روسی ـ فارسی و فارسی ـ روسی (آلماتی ۲۰۱۱م)؛ اندیشه‌های آبای (ترجمه از قزاقی به فارسی، تهران ۱۳۷۴)؛ ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (ترجمه از فارسی به روسی، آلماتی ۲۰۰۸م)؛ عشق مانی نقاش (ترجمه از روسی به فارسی، دوشنبه ۲۰۰۵م)؛ گرگ خاکستری (ترجمه از قزاقی به فارسی، ایران ۱۳۷۶).
وی بیش از ۲۵۰ مقالۀ علمی و پژوهشی در زمینه‌های زبان و ادبیات فارسی، سنن و آیین‌های ملی ایرانی، حماسه‌های ملی و شعر و مسائل مربوط به ترجمۀ ادبیات فارسی به روسی تألیف و همچنین شمار زیادی از مقالات استادان را از روسی به فارسی و بالعکس ترجمه نموده است.

محمد سرور مولایی
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۳۹۳
سوابق: دستیار پژوهشگر در بخش دستور تاریخی زبان فارسی ـ بنیاد فرهنگ ایران (۱۳۴۷-۱۳۴۹)؛ پژوهشگر در بخش دستور تاریخی زبان فارسی ـ بنیاد فرهنگ ایران (۱۳۴۹-۱۳۵۱)؛ سرپژوهشگر در بخش تاریخی زبان فارسی ـ بنیاد فرهنگ ایران (۱۳۵۱-۱۳۵۷)؛ سرپرست علمی پژوهشی بنیاد فرهنگ ایران (۱۳۵۸-۱۳۶۰)؛ عضو شورای پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و تاریخ و زبان دانشگاه الزهرا (۱۳۶۹-۱۳۷۱)؛ نمایندۀ شورای پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و تاریخ و زبان در شورای پژوهشی دانشگاه الزهرا (۱۳۷۲-۱۳۷۴)؛ نمایندۀمعاونت پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه (۱۳۷۴-۱۳۷۶)؛ نمایندۀ رئیس دانشگاه الزهرا در شورای پژوهشی دانشگاه الزهرا (۱۳۷۷-۱۳۸۰)؛ عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهرا (۱۳۸۴-۱۳۹۲)؛ عضو هیئت تحریرۀ مجلۀ علمی ـ پژوهشی اسطوره‌شناسی و عرفان ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب (۱۳۸۵-۱۳۹۲)؛ مشاور تحصیلات عالی افغانستان (۱۳۸۲-۱۳۸۴)؛ رئیس دانشگاه بامیان افغانستان (۱۳۸۱-۱۳۸۴)؛ عضو گروه تصحیح شاهنامۀ فردوسی ـ بنیاد شاهنامه (۱۳۵۱-۱۳۵۷)؛ دبیر علمی و اجرایی همایش سالانۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزکان (۱۳۷۴-۱۳۷۹).
برخی ‌از آثار (کتاب و مقاله): برگزیدۀ شعر معاصر افغانستان، ۱۳۴۹؛ آیین کشورداری (دورۀ غزنویان)، ۱۳۵۴؛ فرهنگ لغات قرآنی بازمانده از سدۀ پنجم هجری، ۱۳۶۱؛ روایت طبری و بلعمی از قیام سیّدالشّهداء(ع) و خونخواهی مختار، ۱۳۶۲؛ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری، ۱۳۶۲؛ تاریخ ادبیات ایران در دورۀ صفاریان و سامانیان، ۱۳۶۵؛ مجموعۀ رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری در دو مجلد، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶؛ تجلی اسطوره در دیوان حافظ، ۱۳۶۸؛ ویراستاری شش دفتر مثنوی بر اساس نسخۀ قونیه ـ شش مجلد، ۱۳۷۴-۱۳۷۹؛ ترجمۀ تاریخ الحکمای شهر زوری، ۱۳۶۷؛ مجموعۀ غزلیات میرزا عبدالقادر بیدل ـ سه مجلد، ۱۳۸۵؛ دیوان اشعار خلیل‌الله خلیل، ۱۳۸۰؛ تاریخ احمدشاهی، ۱۳۸۰؛ سیر الاقطاب یا تاریخ مشایخ چشتیه، ۱۳۸۶؛ دیوان نادم قیصاری، ۱۳۸۷؛ بحر المعانی حسینی مکّی، ۱۳۸۷؛ سراج التواریخ، ۱۳۹۰.

محمّدحسین یمین (۱۳۱۵ ـ چاریکار، استان پروان‌، افغانستان‌)
مدرک دانشگاهی‌: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌
تاریخ عضویت پیوسته‌: ۱۵/۲/۱۳۸۲
سوابق‌: استاد زبان و ادبیات فارسی دری دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل‌، رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه کابل‌، مؤسس کرسی فردوسی‌شناسی در دانشگاه کابل‌، مدرّس متون نظم و نثر سبک خراسانی و نظریات ادبی در دانشگاه کابل‌
برخی ‌از آثار: فرهنگ تلفّظ لغات با بیان معانی‌، ۱۳۶۲؛ دستور نگارش برای همه‌، ۱۳۶۴؛ کتاب فونولوژی و مورفولوژی (صرف دری‌)، ۱۳۶۵؛ برخی‌از ویژگی‌های دستوری شاهنامه‌، ۱۳۶۹؛ دستور تاریخی زبان فارسی دری‌، ۱۳۷۶؛ دستور معاصر زبان فارسی دری‌، ۱۳۷۸؛ تاریخچۀ زبان فارسی دری‌، ۱۳۸۲.